Плавання


_vse-pro-ditei_plav

Плавання як найважливіший засіб оздоровлення.

В даний час відзначається зростання числа дітей з різними відхиленнями у стані здоров’я. При цьому все більш актуальним стає пошук нових способів зміцнення психічного здоров’я дітей, стимуляції фізичного розвитку, загартовування організму, підвищення його стійкості до різних захворювань. У цьому контексті важливе значення має навчанні дітей плаванню. У нашому дитячому садку плаванню приділяється велике значення.

Дана робота здійснюється: інструктором з плавання; старшою медсестрою дитячого садочка.

Про значення плавання для дитячого організму.

Плавання в басейні дітей раннього дошкільного віку з метою їх оздоровлення і навчання практичним навичкам почали впроваджувати в нашій країні і за кордоном в 70 роки минулого століття (хоча насправді коріння цього методу сягають глибокої давнини). Відомо, наскільки часто фіксуються нещасні випадки на воді, що відбуваються через те, що потерпілі, в тому числі діти, не вміють плавати. Якби дітей з ранніх років навчили вільно триматися на воді і пропливати хоча б невелику відстань, а також сформували у них культуру поведінки на воді, то багато хто був би огороджені від можливого нещастя._pro_nas_infr_2

Разом з тим основна мета навчання дошкільнят плавання – сприяння їх оздоровлення та загартовування, забезпечення всебічної фізичної підготовки. Купання, плавання, ігри та розваги на воді позитивно впливають на всі системи організму. Погоджений ритм роботи м’язів і органів дихання, горизонтальне положення тіла сприяють рівномірній циркуляції крові, покращують вентиляцію легенів, закріплюють навичку глибокого і ритмічного дихання, сприяють зростанню і зміцненню кісткової тканини. При плаванні підйомна сила води, підтримує дитину на її поверхні, коригує дію сили тяжіння, знижуючи тим самим тиск на скелет в цілому і насамперед на хребет. Плавання надає позитивну дію на нервову систему, дозволяє попередити виникнення різних захворювань і використовується в реабілітаційно-корекційних заходах.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.

Навчання плаванню рекомендується починати з підготовчих вправ на суші. Це дозволяє дітям швидше і правильніше освоювати руху у воді. Крихкість і не сформованість дитячого організму вимагають ретельного обліку здібностей, нахилів, а головне – можливостей кожної дитини. Тільки при суворому обліку статевої приналежності, віку, рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, схильності до простудних захворювань, звичці до води і змінам температурних умов, індивідуальних реакцій на фізичні навантаження можна знайти найбільш ефективні прийоми навчання плаванню. Методика навчання плаванню дошкільнят спирається на основні дидактичні вимоги педагогіки і має виховний і розвивальний характер.

 

Основні принципи при навчанні дітей плаванню

СИСТЕМАТИЧНІСТЬ.

Заняття повинні проводитися в певній системі. Слід пам’ятати: регулярні заняття дають незрівнянно більший ефект, ніж епізодичні.

ДОСТУПНІСТЬ.

Пояснення інструктора, показ вправ, їх виконання. Фізичне навантаження повинні бути доступні дітям.

При проведенні занять слід керуватися принципом: «від простого до складного, від легкого до важкого, від відомого до невідомого, від головного до другорядного».

АКТИВНІСТЬ.

Основною формою діяльності дошкільнят є гра. Виходячи з цього, на кожному занятті необхідно застосовувати якомога більше ігор та ігрових вправ. Це дозволить урізноманітнити заняття, підвищити активність дітей і зробити цікавим процес навчання плаванню.

НАОЧНІСТЬ.

Щоб навчання проходило успішно, пояснення слід супроводжувати показом: діти краще сприймають наочне зображення дії, рухи або вправи, ніж їх словесний опис.

ПОСЛІДОВНІСТЬ і ПОСТУПОВІСТЬ.

При навчанні дітей плаванню прості і легкі вправи повинні передувати більш складним. Не слід форсувати освоєння великої кількості рухів. До розучування нових рухів доцільно приступати тільки після того, як діти правильно і впевнено виконуватимуть попередні. На кожному занятті треба розучувати невелика кількість вправ і починати з повторення рухів попереднього заняття.

 

Характеристика способів плавання

КРОЛЬ на спині найбільш доступний для дітей стиль плавання, при якому особа розташоване над водою, процес вдиху-видиху не ускладнений; дитина бачить інструктора і сприймає візуально всю інформацію. Легше засвоює поєднання роботи ніг, рук і дихання.

КРОЛЬ на грудях є найшвидшим способом плавання на початковому поверсі роботи з дітьми молодших і середніх груп. Рекомендується використовувати його різновиди: плавання «собачкою» і «вільний стиль».

БАТТЕРФЛЯЙ і БРАСС засвоюються більш ефективно після освоєння двох перших способів плавання і є доповненням до програми навчання плаванню.